1. Συμπληρώστε όλα τα διαθέσιμα πεδία και πατήστε το κουμπί "Καταχώρηση"
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες εξόφλησης της συνδρομής μέλους στο μήνυμα που θα λάβετε
  3. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να στείλετε το καταθετήριο της πληρωμής της συνδρομής.


Required*

Ειδική κατηγορία (Πολύτεκνοι, Άνεργοι, Γονείς αθλητών Ακαδημίας και Στρατιώτες)

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Το Σωματείο της ΑΕΛ συλλέγει και χρησιµοποιεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδοµένων  προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός,  η διαγραφή  ή η καταστροφή για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς.

Χρησιµοποιούν τα προσωπικά δεδοµένα που λαµβάνουν προκειµένου:

  • Να σας παρέχουν υπηρεσίες και  να ανταποκρίνονται στα αιτήµατά σας σχετικά µε το αντικείµενο στο οποίο αναφέρονται.
  • Να επικοινωνούν µαζί σαςφόσον έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό,σχετικά µε τις υπηρεσίες και να σας στέλνουν ειδοποιήσεις απευθείας ή µέσω τρίτων.
  • Να σας επιτρέπουν να χρησιµοποιείτε συγκεκριµένες εφαρµογές   και υπηρεσίες τρίτων.
  • Να απαντούν στα αιτήµατα και στα ερωτήµατάσας ή σε τρίτους κατόπιν εξουσιοδοτήσεως.
  • Να συµµορφώνονται και να επιβάλλουν τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις.

Η ΑΕΛ θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδοµένα µέσω του προσωπικού της και µε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργατών (χορηγούς, οµοσπονδίες, ενώσεις κλπ) που βρίσκονται εντός και εκτός της Ε.Ε., ορισµένοι και σε χώρες που ενδέχεται να µην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.

Η ΑΕΛ σας ενηµερώνει για το δικαίωµα ανάκλησης/εναντίωσης/διόρθωσης των προσωπικών δεδοµένων του υποκειµένου, οποιαδήποτε στιγµή.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Συναινώ επίσης στην ενημέρωσή μου από το Σωματείο σας και από τους Χορηγούς σας για τις παρεχόμενες από εσάς υπηρεσίες με προωθητικά / διαφημιστικά έντυπα, τηλεφωνική / ηλεκτρονική προωθητική επικοινωνία (e-mail), μηνύματα SMS κλπ

 

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση