ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εμείς, η ΑΕΛ, αναγνωρίζουμε τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως θεμέλιο υπεύθυνης συμπεριφοράς και συνεισφοράς στην βιώσιμη ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου και υποστηρίζουμε την προστασία και την προαγωγή τους.

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προασπίζουμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το καθεστώς κοινωνικής τάξης, την καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή της ταυτότητας τους.

 

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε:

Να μην συμμετέχουμε σε πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, όπως η δουλεία, η βία, η έκτρωση, η βασανιστήρια ή η διακριτική μεταχείριση.

Να προωθούμε την ισότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.

 

Νομικές υποχρεώσεις:

Δεσμευόμαστε να δείξουμε μηδενική ανοχή σε περιστατικά καταπάτησης ή προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον οποιοδήποτε.

Στον εσωτερικό κανονισμό των αθλητριών, του τεχνικού και ιατρικού επιτελείου και των στελεχών της ομάδας προβλέπονται αυστηρές ποινές που φτάνουν μέχρι την οριστική αποβολή από την ομάδα σε περιπτώσεις εμπλοκής σε περιστατικό καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ομάδα μας στα πλαίσια της συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες έχει επικοινωνήσει προς αυτές τις αρχές μας και την πολιτική μας σχετικά με τον ρατσισμό και τη βία.

Η ομάδα μας συνεργάζεται με υπηρεσίες του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με φιλάθλους, με εθελοντικούς οργανισμούς και με χορηγούς για τη δημιουργία προληπτικών προγραμμάτων και καμπάνιας ώστε να διαδοθεί η αναγκαιότητα εξάλειψης της ρατσιστικής κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων.

 

Το πρόγραμμα δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για ποδοσφαιριστές, προπονητές και διοικητικό προσωπικό με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους σε θέματα όπως η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η αντιμετώπιση του ρατσισμού και η αντιμετώπιση της βίας στο ποδόσφαιρο.

Εκστρατείες και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση της βίας στο ποδόσφαιρο και την προώθηση της ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Συνεργασία με οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, Σωματεία Μεταναστών και Οργανώσεις Πολυπολιτισμικού Διαλόγου.

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση