Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων
Επισκέψεις : 1136

Ηλικίες 1995-96-97-98*

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 / 6 / 14   Π Ρ Ω Ϊ

 

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΟΡΙΟ

08.30

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

14.00 μ.

08.30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

53.00 μ.

09.00

110 μ ΕΜΠ.

ΕΦΗΒΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

09.00

ΥΨΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.65 μ.

09.00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

36.00 μ.

Βοηθητικό

09.20

100 μ ΕΜΠ.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

09.30

100μΕΜΠ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

09.30

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4.20 μ.

09.45

100μ. ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

10.00

100 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

10.15

ΜΗΚΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

10.20

100 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

10.20

ΥΨΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

10.30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

14.50 μ

10.30

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

40.00 μ

10.45

400 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

11.00

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.40 μ.

11.00

ΣΦΑΙΡΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

 

Βοηθητικό

11.05

400 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ   28 / 6 / 14 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

   

16.45

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

17.00

ΥΨΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

17.45

ΣΦΑΙΡΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

18.00

ΤΕΛΕΤΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ

   

18.15

100 μ ΕΜΠ.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.15

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.30

110 μ ΕΜΠ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.30

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.45

100 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.00

100 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.00

ΥΨΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.15

400 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.30

400 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.40

400 μ ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

19.50

200 μ

ΕΠΤΑΘΛΟΥ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

19.50

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

20.00

1.500 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

20.00

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΡIΨΕΩΝ

20.00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

20.15

1.500 μ

       ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

20.30

3.000 μ Φ.Ε.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

20.50

3.000 μ Φ.Ε.

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

21.05

5.000

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

21.35

4Χ100 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

21.50

4Χ100 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 / 6 / 14  Π Ρ Ω Ϊ

 

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΟΡΙΟ

08.30

110 μ ΕΜΠ

ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

08.30

ΜΗΚΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

08.30

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

43.00 μ.

Βοηθητικό

08.30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

42.00 μ.

09.00

400 μ ΕΜΠ.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

09.00

ΥΨΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.95 μ.

09.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.30μ.

09.20

400 μ ΕΜΠ

ΕΦΗΒΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

09.30

ΜΗΚΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5.50 μ.

09.30

ΔΙΣΚΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

09.40

800 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

09.55

800 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

10.15

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.30 μ.

10.15

ΑΚΟΝΤΙΟ ΕΠΤΑΘΛΟΥ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

10.20

200 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

10.50

ΜΗΚΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.70 μ.

10.50

200 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

10.50

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

11.15

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

55.00 μ.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 / 6 / 14  ΑΠΟΓΕΥΜΑ:

 

 

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

   

16.45

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

17.45

400 μ ΕΜΠ.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.00

400 μ ΕΜΠ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.00

ΜΗΚΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.00

ΑΚΟΝΤΙΟ

ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

18.15

ΥΨΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.15

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.15

800 μ   ΕΠΤΑΘΛΟΥ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

18.30

800 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.30

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.40

800 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

18.55

200 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.05

200 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.20

3.000 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.30

ΜΗΚΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

19.40

1.500

ΔΕΚΑΘΛΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ

   

19.50

5.000 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

20.00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

20.15

4Χ400 μ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

20.30

4Χ400 μ

ΕΦΗΒΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

20.45

10.000 μ ΒΑΔΗΝ

ΕΦΗΒΩΝ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

 

 

 

Τοποθεσία Σέρρες

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση