×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16.09.2012

 

alt

Με τη συμμετοχή περίπου τριάντα ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15.09.2012 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΔΙΟΝΥΣΟΣ η τακτική Γενική Συνέλευση μηνός Σεπτεμβρίου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας Α.Ε.Λ. 1964. Από το σώμα εκλέχθηκε ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο επί σειρά ετών  διοικητικός της ΑΕΛ κ. Ζήσης Χελιδώνης και ως γραμματέας το μέλος κ. Δημήτριος Θανόπουλος.

Α. Από τους εφόρους των τμημάτων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και στίβου κ.κ. Γ. Σοφό, Γ. Νάκα και Ν. Λιντέρη και τον ταμία του Σωματείου κ. Ν. Κυριακού παρουσιάστηκαν οι προϋπολογισμοί των τμημάτων και τωνγραφείων του Σωματείου για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2012-2013. Χαρακτηριστικό των προϋπολογισμών, ότι πλην κάποιων περιορισμένων χορηγιών στο τμήμα μπάσκετ ανδρών, οι προϋπολογισμοί προβλέπουν ως μοναδικά έσοδα τις συνδρομές των αθλητών, των μελών και την οικονομική συνδρομή της διοίκησης του Σωματείου, δίχως καμία έξωθεν ενίσχυση, γεγονός που καθιστά την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων πραγματικό επίτευγμα και παράδειγμα προς μίμηση.

Οι προϋπολογισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Β. Ως δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το ζήτημα του τρόπου ενημέρωσης για τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ ΑΕΛ, μετά την επανειλημμένη παράλειψη της διοίκησης της ΠΑΕ να απαντήσει στα προφορικά και γραπτά αιτήματα για ενημέρωση εκ μέρους του ιδρυτικού της ΠΑΕ σωματείου, ως μετόχου με ποσοστό 10% στην ΠΑΕ ΑΕΛ.

Από τον εισηγητή πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γραβάνη εκφράστηκαν με σαφήνεια τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος αναφορικά με την λήψη ενημέρωσης της «μικρής μειοψηφίας» (1/20 των μετοχών σε αντίθεση με τη μεγάλη μειοψηφία 1/3 των μετοχών) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Α.Ε..

Επίσης εκτέθηκε το σαφές δικαίωμα που παρέχει ο νομοθέτης στο σωματείο να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή αρχής για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της ιδρυθείσας από αυτό Α.Α.Ε. (άρθρο 75 παρ. 5 Ν. 2725/1999). Επί του συγκεκριμένου θέματος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά η παράλειψη της ΠΑΕ ΑΕΛ να προβεί σε έγκριση και δημοσίευση ισολογισμών για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011, όπως ώφειλε από το νόμο, καθώς και η πρόσφατη ανακοίνωση περί δήθεν εκλογής νέου Δ.Σ., δίχως να έχει προηγηθεί η σχετική Γενική Συνέλευση.

Με εισήγηση του Δ.Σ. δια του προέδρου, επιβεβαιώθηκε ομόφωνα (1 λευκό) η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες και παραστάσεις σε αρμόδιες αρχές ή και δικαστήρια για την επίτευξη διαφάνειας και θεσμικής ενημέρωσης σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ιδρυθείσας από το Σωματείο ΠΑΕ ΑΕΛ 1964, αλλά και σχετικά με την τήρηση της νομιμότητας αναφορικά με τη λειτουργία της.

Κατόπιν, τέθηκε σε ψηφοφορία αν θα πρέπει να χορηγηθεί στη διοίκηση της ΠΑΕ μια τελευταία ευκαιρία (προθεσμία 15 ημερών) να απαντήσει στα εγγράφως κατατεθέντα σχετικά ερωτήματα (πρόταση Δ.Σ.) ή αν οι εν λόγω ενέργειες και παραστάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα (πρόταση μέλους κ. Στ. Πονηρού).

Με πλειοψηφία 1 ψήφου (και 1 λευκό) αποφασίστηκε η μη χορήγηση νέας προθεσμίας στην ΠΑΕ ΑΕΛ και η άμεση έναρξη των απαιτούμενων και προβλεπόμενων κατά νόμο ενεργειών από το Δ.Σ. του Σωματείου.

Τονίζεται ότι η όποια προσφυγή η παράσταση δεν θα στρέφεται κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ αλλά αφορά θεσμική ενημέρωση για την κατάσταση ΠΑΕ ΑΕΛ.

Γ. 1. Αναφορικά με το ζήτημα της οφειλής της «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ» προς την Αθλητική Ένωση Λάρισας ΑΕΛ 1964, εγκρίθηκε ομόφωνα (1 λευκό) η εισήγηση του Δ.Σ. δια του προέδρου για δικαστική διεκδίκηση της εν λόγω απαίτησης. Η εν λόγω απαίτηση πηγάζει από σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Σωματείου και της εταιρίας Γήπεδο Λάρισας ΑΕ και προβλέπει την καταβολή συγκεκριμένων ετησίων ποσών «ως αντάλλαγμα για την απώλεια εσόδων του Σωματείου ένεκα της ρύθμισης του άρθρου 50 παρ.2 εδ.η’ Ν. 3693/2008 και προκειμένου να καταστεί η καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων του Σωματείου» (αφορά στη μη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 περί καταβολής ποσοστού 15% επί των ακαθάριστων εσόδων από εισιτήρια και διαφημιστικούς χώρους του νέου γηπέδου).

Κατόπιν, τέθηκε σε ψηφοφορία αν θα πρέπει να χορηγηθεί στην «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ» μια τελευταία προθεσμία 15 ημερών, προκειμένου να προβεί σε διευθέτηση ή πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (πρόταση Δ.Σ. δια του προέδρου κ. Γραβάνη) ή αν η δικαστική διεκδίκηση θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα (πρόταση μέλους κ. Ι. Κουτόβα).

Με πλειοψηφία 6 ψήφων (και 1 λευκό) αποφασίστηκε η μη χορήγηση νέας προθεσμίας στην «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ» και η άμεση έναρξη των απαιτούμενων δικαστικών ενεργειών από τη διοίκηση του Σωματείου.

2. Σε συνέχεια της συζήτησης για το ανωτέρω θέμα, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Σωματείου σχετικά με την ανοχή που επέδειξε το σωματείο ως προς την είσπραξη ποσοστού 10% από τα εκκαθαρισμένα έσοδα από εισιτήρια αγώνων της ΠΑΕ ΑΕΛ ως διευκόλυνση προς αυτή μετά την είσοδό της στο Νέο Γήπεδο. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά σε ειδικό προνόμιο των μετοχών του ιδρυτικού Σωματείου λόγω της εισφοράς σε είδος του Σωματείου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ (σήμα, έμβλημα, επωνυμία, διακριτικά γνωρίσματα) και προβλέπεται τόσο στο καταστατικό της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 (άρθρο 6 παρ.5 περ.β’), όσο και στο άρθρο 71 παρ. 2 Ν. 2725/1999 (Αθλητικού Νόμου). Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί τερματισμού της εν λόγω ανοχής ήδη από τον επόμενο εντός έδρας αγώνα και την έναρξη επαφών με την ΠΑΕ ΑΕΛ για τον διακανονισμό των ποσών από Δεκέμβριο 2010 έως και σήμερα που δεν εισπράχθηκαν.

3. Επιβεβαιώθηκε και διατρανώθηκε η βούληση της παρούσας διοίκησης, τα ποσά που θα εισπραχθούν να διατεθούν για την εξόφληση παλαιών οφειλών του Σωματείου και για την πραγματοποίηση του ονείρου δεκαετιών περί δημιουργίας ιδιόκτητου αθλητικού κέντρου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας.

Δ. Πραγματοποιήθηκε διάλογος αναφορικά με τη φημολογούμενη μεθόδευση περί υπαγωγής της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 σε ρύθμιση άρθρου του Πτωχευτικού Κώδικα, δηλαδή σε καθεστώς ελεγχόμενης πτώχευσης. Ομόφωνα εγκρίθηκε από το σώμα η εισήγηση του προέδρου κ. Αντώνη Γραβάνη για συμπερίληψη στο παρόν δελτίο τύπου της εξής απόφασης:

Η Γενική Συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας ΑΕΛ 1964 δηλώνει αντίθετη στην φημολογούμενη υπαγωγή της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 στο άρθρο 99 ή σε άλλη ρύθμιση του Πτωχευτικού Κώδικα, εφόσον δεν προηγηθεί λεπτομερής θεσμική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ (σύνολο χρεών κλπ) και εφόσον δεν συνοδεύεται ουσιαστικές εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΛ. Θα ήταν εξάλλου παράλογο η ίδια ιδιοκτησία που παρέλαβε την ΠΑΕ ΑΕΛ σχεδόν δίχως χρέη, να ομολογεί με μια αίτηση του άρθρου 99 την υπερχρέωση της ΠΑΕ, σε τέτοιο σημείο που να απαιτείται ελεγχόμενη πτώχευση και να προσπαθεί να «κουρέψει» δικαστικά τα χρέη που η ίδια δημιούργησε, δίχως προηγουμένως να ενημερώσει και να λογοδοτήσει στον κόσμο της Ομάδας για τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το κατάντημα. Χωρίς τις χιλιοειπωμένες δικαιολογίες και άλλοθι σε πρόσωπα τρίτων. Επιπλέον, σε περίπτωση υπαγωγής της ΠΑΕ στη διάταξη του άρθρου 99 υπό το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι τα χρέη που θα κουρευτούν δε θα λειτουργήσουν ως συγχωροχάρτι και λευκή επιταγή για τη δημιουργία νέων υπέρογκων χρεών στο μέλλον, καθιστώντας εντέλει την ΠΑΕ ΑΕΛ ένα απλό όχημα ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας.

Ε. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον πρόεδρο κ. Γραβάνη, τον πρώην πρόεδρο κ. Φασούλα και τον πρώην αντιπρόεδρο κ. Τζιόλη για την έως σήμερα ακολουθούμενη πρακτική «δανεισμών» ποδοσφαιριστών με ερασιτεχνικό δελτίο του ιδρυτικού σωματείου από την ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 με μεταγραφή και ιδιωτικά συμφωνητικά και συναλλαγματικές, όπου ως συμβαλλόμενη εμφανιζόταν μόνη η ΠΑΕ ΑΕΛ 1964, η οποία ενέχει κίνδυνο απώλειας των εν λόγω αξιόλογων ποδοσφαιριστών στην απευκταία περίπτωση συγχώνευσης, πτώχευσης ή υποβιβασμού της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 στη Δ’ Εθνική. Αποφασίστηκε για ευνόητους λόγους η άμεση επέκταση του νέου τύπου συμφωνητικού (όπου συμβάλλεται και το ιδρυτικό σωματείο) στις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που διέπονται από το παλιό καθεστώς «δανεισμού», ενώ σαφέστατα προκρίνεται η καθαρή λύση της παραχώρησης παικτών με «υποσχετική». Στηλιτεύθηκε επίσης η πρακτική «δανεισμού» ή παραχώρησης ποδοσφαιριστών προερχόμενων από πολυετή διαδρομή στα τμήματα υποδομής του Σωματείου σε τοπικά σωματεία ή ΠΑΕ με ασαφή κριτήρια προτίμησης.

Το Γραφείο τύπου της ΑΕΛ 1964

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση