ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18.02.2012

Με τη συμμετοχή άνω των σαράντα οικονομικά τακτοποιημένων μελών της πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18.02.2012 η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας - Α.Ε.Λ. 1964» στην αίθουσα τύπου του AEL FC ARENA. Τη Συνέλευση τίμησε με την ενεργό παρουσία του για περίπου μιάμιση ώρα το νεοεγγραφέν μέλος του Σωματείου κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, μεγαλομέτοχος και πρόεδρος Δ.Σ. των εταιριών «ΠΑΕ ΑΕΛ 1964» και της εταιρίας «Γήπεδο - Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.».
Η Γενική Συνέλευση διήρκεσε συνολικά άνω των τεσσάρων ωρών και κατά τη διάρκειά της, τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν ενδελεχώς επί όλων των κρισίμων ζητημάτων του Σωματείου και της Α.Ε.Λ. γενικότερα.

Σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1. Για το θέμα της οφειλής της εταιρίας «ΓήπεδοΑΕΛ Α.Ε.» προς το Σωματείο, ξεκαθαρίστηκε κατόπιν εκτεταμένης συζήτησης, ότι αυτή βασίζεται στην από 16.09.2009 έγκυρη και κατατεθειμένη στην αρμόδια ΔΟΥ σύμβαση δωρεάς συνολικού ποσού 3.400.000 ευρώ, που συνήφθη «ως αντάλλαγμα για την απώλεια εσόδων του Σωματείου τα προσεχή είκοσι (20) έτη ένεκα της ρύθμισης του άρθρ. 50 παρ. 2 εδ. η’ Ν. 3693/2008 (απώλεια του ποσοστού 10% επί των εισπράξεων εισιτηρίων και διαφημιστικών πινακίδων) και προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων του Σωματείου». Την υποχρέωση της «ΓηπεδοΑΕΛ Α.Ε.» για καταβολή των οφειλομένων αποδέχθηκε και ο πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής κ. Κώστας Πηλαδάκης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Από όλα τα μέλη του Σωματείου που πήραν το λόγο, τονίστηκε ο διακηρυγμένος στόχος του Σωματείου και διακαής επιθυμία των μελών του για "παραγωγή και προώθηση" ποδοσφαιριστών από την Ακαδημία της ΑΕΛ στην πρώτη ομάδα, και ότι εντέλει το Σωματείο "για την ΠΑΕ εργάζεται".
 
Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση –κατά πλειοψηφία- να δοθεί προθεσμία τακτοποίησης ή διακανονισμού στη «ΓηπεδοΑΕΛ Α.Ε.» έως τέλος Απριλίου και ταυτόχρονα να συνταχθεί οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της λύσης αγοράς του Α.Κ. Δένδρων. Επιτροπή του Δ.Σ. του Σωματείου θα αναλάβει να προωθήσει την τακτοποίηση και το διακανονισμό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
-    Σε περίπτωση επίτευξης διακανονισμού θα γίνει διαπραγμάτευση για αγορά του αθλητικού κέντρου των Δένδρων (με όλον του τον κινητό και ακίνητο εξοπλισμό, σκεύη και έπιπλα) με ανώτατο όριο αντιτίμου το διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας (δηλαδή περίπου 500.000-550.000 ευρώ). Αποφασίστηκε η αποπληρωμή να γίνει μέσω παρακράτησης των 2/3 της οφειλόμενης ετήσιας δόσης από τη Γηπεδο ΑΕ.
-    Σε περίπτωση που η τακτοποίηση ή ο διακανονισμός αποτύχουν, θα συγκληθεί εκ νέου Γενική Συνέλευση στις αρχές Μαΐου 2012 με θέμα τους τρόπους διεκδίκησης της απαίτησης του Σωματείου.

2. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΑΕΛ 1964 –που έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το νόμο ως κατέχον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964- ομόφωνα ζητεί από την ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 επίσημη γραπτή ενημέρωση:
α. Για το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964, (ληξιπρόθεσμων και μη).
β. Για τυχόν οφειλές ΠΑΕ σε προς Εφορία, ΙΚΑ, δημόσιες υπηρεσίες και τρίτους.
γ. Λήψη αντιγράφου της σύμβασης μεταξύ «ΠΑΕ ΑΕΛ 1964» και «ΓήπεδοΑΕΛ ΑΕ» που προβλέπει την καταβολή ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος.
δ. Τακτικότερη και πραγματική (όχι εικονική) σύγκληση του Δ.Σ. της «ΠΑΕ ΑΕΛ 1964», όπου ο εκπρόσωπος του Σωματείου θα μπορεί να ενημερώνεται έγκυρα, θεσμικά και αξιόπιστα για τα θέματα της ΠΑΕ.

3. Κατανοώντας την επιθυμία και διάθεση των μελών του Σωματείου που ζουν μακριά από τη Λάρισα για ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καθιέρωση επιστολικής ψήφου και ψήφου μέσω αντιπροσώπου - μέλους του Σωματείου κατά τις αρχαιρεσίες με τις εξής διευκρινίσεις:
-    Η επιστολή ψήφου ή εξουσιοδότηση πρέπει να φέρουν θεωρημένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής.
-    Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες θα κατατίθενται έως και 48 ώρες προ της σχετικής Γενικής Συνέλευσης και θα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΑΕΛ 1964 www.e-ael.gr για λήψη γνώσης από τα Μέλη.
-    Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Σωματείου να είναι αντιπρόσωπος πλέον του ενός απομακρυσμένου μέλους.

4. Αποφασίστηκε η θέσπιση μειωμένης ετήσιας συνδρομής (30 ευρώ) μέλους για τις εξής κοινωνικές ομάδες:
α) Ανέργους
β) Φοιτητές – Σπουδαστές
γ) Πολυτέκνους
δ) Στρατιώτες
ε) Γονείς αθλητών του Σωματείου.

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση