Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στις 17:30. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα υπάρξει δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στις 18:30

Η έκτακτη Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» με θέματα:

1. Ενημέρωση για θέματα Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ.

2. Λοιπά θέματα.

- Δικαίωμα εισόδου στον χώρο θα έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου για το 2018.

- Για την ταυτοποίηση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

- Δικαίωμα εγγραφής και παρουσίας στη Γενική Συνέλευση θα έχουν και όσοι εγγραφούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση