Σήμα ΑΕΛ

Η κάτωθι επιστολή απεστάλη από το Σωματείο της Α.Ε.Λ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού φυσικά ενημερώθηκε η ΠΑΕ ΑΕΛ και ο Πρόεδρος κ. Κούγιας προσωπικά, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου. Περιέχει σύντομο αλλά περιεκτικό ιστορικό και αναλύει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους η ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 θα έπρεπε ήδη να έιχε διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να ανοίξει οριστικά ο δρόμος για την αδειόδότηση της ΠΑΕ ΑΕΛ.

Επιστολή ΑΕΛ προς ΥΠΑΝ

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση