Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (πρώτη Γ.Σ. το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 12:00 και δεύτερη επαναληπτική τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 17:00) στη Λάρισα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» με θέματα:

1. Διαγραφή Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. 1964 από το Γ.Ε.ΜΗ., αδειοδότηση Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ.

2. Λοιπά θέματα.

Καλούνται οι εμπλεκόμενες πλευρές (Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. 1964 και Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ.) να παραστούν στη Γ.Σ. για να εκφράσουν τις απόψεις/θέσεις τους επί των θεμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα εγγραφής και παρουσίας κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εγγραφούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την ταυτοποίηση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση